Fyra affärsområden – många marknadsledare


KOMPONENTER

Tillverkning med design-in kompetens av kundunika OEM-komponenter.

Nordic Plastics Group

MEKANISKA HIGHTECH-KOMPONENTER
– I PLAST

Nordic Plastics Group, NPG, är Nordens ledande leverantör av CNC-bearbetade hightech-komponenter i plast. Med hög teknisk kompetens, modern maskinpark och en stor dos problemlösarglädje och framsynthet levererar vi trygg kvalitet till kunder med högt ställda krav.

Formteknik

UTVECKLINGSPARTNERN INOM FORMSPRUTNING OCH FORMVERKTYG

I svenska formsprutningsmeckat i Småland, med varm humor kallat Polymer Valley, finns Formteknik. Sedan 1972 är vi en ledande helhetsleverantör av formsprutade plastdetaljer och formverktyg. Fast vi ser oss helst som mer än en leverantör – vi gör oss allra bäst som en utvecklingspartner som bidrar hela vägen från idé och ritbord till färdig produkt.

ELKRAFT

Komponenter och system för elektrotekniska applikationer

Elisolation

ETT SPETSFÖRETAG INOM HÄRDPLAST OCH ELEKTROTEKNISKA APPLIKATIONER

En 40-talist med framtiden för sig – och en komplett leverantör av bearbetade plastkomponenter och plast i halvfabrikat. Vår expertis ligger i komponenter som isolerar elektriska tillämpningar. Men, expertis är ingenting utan omtanke. Med äkta engagemang, vilja att ställa upp och benäget bistå med vår kompetens vinner vi tillit och hjälper kunden lyckas, även när kvalitetskraven är hårdast tänkbara.

Olssons Elektromekaniska

LEDANDE EXPERT PÅ KUNDANPASSAD RESERVKRAFT 

Olssons Elektromekaniska startade redan på 1950-talet, och från början var vi en reparationsverkstad som reparerade bland annat elmotorer, svetsar och pumpar från traktens lantbrukare. Den kostymen är sedan länge urväxt och idag är vi en ledande expert på reservkraft där kundanpassning, flexibilitet och teknisk kompetens är centralt.

Nätstations Alliansen AB

EN ERFAREN OCH FLEXIBEL TILLVERKARE AV NÄTSTATIONER OCH ELKRAFTDISTRIBUTIONSUTRUSTNING

Elkraftdistribution är ett område under stor utveckling och behovet av ytterligare investeringar är stort. Pådrivande är bland annat framväxten av mer klimatsmarta lösningar, satsningar på hållbar energiproduktion samt ökad elektrifiering av transportsektorn. Nätstations Alliansen AB bildades 2001 och de erbjuder optimala, kundanpassade och nyckelfärdiga lösningar till projekt inom elkraftdistribution.

INFRASTRUKTUR

Produkter och lösningar som gör vägtrafiken och staden smartare och säkrare.

Blinkfyrar

MARKNADSLEDAREN SOM GUIDAR ALLA SOM ÄR PÅ VÄG

Blinkfyrar är Sveriges största vägmärkesproducent och branschledande leverantör av trafiksäkerhetslösningar. Det innebär att vi guidar alla som rör sig på vägarna och bidrar till effektiv och säker trafik. Oavsett om vägmärket är i plåt eller LED-display. Genom vårt varumärke Focus Electronic erbjuder vi också expertkunskap och lösningar inom kommersiell LED-teknologi.

Normi Group

HELHETSLÖSNING AV INTELLIGENTA TRANSPORTSYSTEM

Finska marknadsledaren Normi Group är en företagsgrupp med bolagen; Normiopaste, Normivalaistus, Normilouhinta och Varala Engineering. Tillsammans med Blinkfyrar och ProVia skapas ett konkurrenskraftigt nordiskt erbjudande med helhetslösningar av intelligenta och trygga transportsystem.

ProVia

HÖJER SÄKERHETEN VID VÄGBYGGEN

Säkra och effektiva vägarbeten ger bättre vägtrafik. Därför säljer vi på ProVia tillfälliga trafikanordningar som höjer säkerheten och underlättar hanteringen av vägavstängningar vid vägbyggen – stora som små. Med ett komplett och unikt sortiment och stor erfarenhet är vi med och bidrar till att svensk trafik blir både smartare och säkrare, både för de som jobbar med vägen och de som kör på den.

TEKNIKHANDEL

Handel med branschspecifika nischprodukter som kräver unik kompetens

SEAB Nordic

NORDENS STÖRSTA DISTRIBUTÖR AV BILVÅRDSPRODUKTER OCH LEDANDE PÅ BILTVÄTTANLÄGGNINGAR

Med starka internationella varumärken är vår produktportfölj ett självklart val för vård, skydd och bevarande av fordon och livet i garaget. Tillsammans med ett heltäckande och miljövänligt erbjudande för biltvättanläggningar täcker vi in en intressant och växande del av fordonsvårdnischen.

Constant Clean

BILTVÄTTANLÄGGNINGAR SOM ÄR LIKA EFFEKTIVA SOM DE ÄR SKONSAMMA FÖR MILJÖN

Rent resultat med produktutveckling och miljöhänsyn. Med flera av de stora drivmedelsbolagen på kundlistan och viljan att alltid vara bäst är vi den moderna aktören inom biltvättanläggningar. Vi bygger vår verksamhet kring produktutveckling, miljöhänsyn och att vara så mycket mer än bara en leverantör till våra kunder.