Elisolation – Ett spetsföretag inom härdplast och
elektrotekniska applikationer

En 40-talist med framtiden för sig – och en komplett leverantör av bearbetade plastkomponenter och plast i halvfabrikat. Vår expertis ligger i komponenter som isolerar elektriska tillämpningar. Men, expertis är ingenting utan omtanke. Med äkta engagemang, vilja att ställa upp och benäget bistå med vår kompetens vinner vi tillit och hjälper kunden lyckas, även när kvalitetskraven är hårdast tänkbara.

Med snart 80 år av erfarenhet i ryggen är vi idag en av nordens främsta specialister på plastkomponenter till elektro-, fordons-, process- och maskintillverkningsindustrin. Av våra kunder finns 80 % inom elkraftssektorn och vi levererar främst produkter av härdplast som isolerar elektriska tillämpningar i allt från de största ställverken till strömbrytaren på vardagsrumsväggen.

VANA VID HÖGA KRAV – BÅDE PÅ PRODUKT OCH VERKSAMHET
Vi är vana vid att kunderna ställer höga krav på oss. Våra produkter och deras egenskaper ska möjliggöra optimal drift under förhållanden som ofta är krävande, till och med extrema. Vi har därför en mängd certifieringar, både branschspecifika och allmänna i form av ISO 9001 och 14001. För att möta kraven har vi ett välfyllt råvarulager, modern maskinpark och, viktigast av allt, personal med kunskap och yrkesstolthet.

Vi ställer höga krav på oss själva, kvalitetsmedvetenhet, ansvarstagande och engagemang är sedan länge grundpelare i vår verksamhet. Vi siktar alltid på att vara felfria och leverera produkter som minst motsvarar, och ofta överträffar, kundens krav och behov.

Med krav kommer ansvar. Och med ansvar kommer framgång. Vi odlar en kultur där alla tar naturligt ansvar, på individ-, team- och företagsnivå, inte bara för sitt eget arbete utan även för företaget. Tillsammans blir vi bättre – och har roligare.

VÄXER MED KUNDERNA OCH SAMHÄLLET
Viljan att vara felfria gör att vi vinner våra kunders tillit. Och tillsammans med hög servicenivå, äkta engagemang och gedigen kompetens gör det att våra kunder stannar länge, och låter oss växa tillsammans med dem. Både här hemma och ute i världen.

Elkraftssektorn står inför stora utmaningar eftersom morgondagens samhälle innebär ökad elektrifiering. När allt fler produkter, från bilar och scootrar till gräsklippare, går på el kommer eldistributionsnätet behöva bli finmaskigare och därmed kommer behovet av och kraven på isoleringsmaterial öka. Vi är förstås redo!

  • Placering: Laxå
  • VD: Vasco Olivi
  • Kunder: Aktörer inom elektro-, fordons-, process- och maskintillverkningsindustrin.
  • Omsättning: 60 MSEK
  • Anställda: 30
  • Certifieringar: ISO 9001, 14001 samt flertalet branschspecifika certifieringar
  • www.elisolation.se