Formteknik – Utvecklingspartnern inom formsprutning och formverktyg

I svenska formsprutningsmeckat i Småland, med varm humor kallat Polymer Valley, finns Formteknik. Sedan 1972 är vi en ledande helhetsleverantör av formsprutade plastdetaljer och formverktyg. Fast vi ser oss helst som mer än en leverantör – vi gör oss allra bäst som en utvecklingspartner som bidrar hela vägen från idé och ritbord till färdig produkt.

Det som skiljer oss från andra svenska formsprutningsaktörer är dels vår kompetens inom formverktygstillverkning, dels att vi har allting inom våra fyra väggar. Från utveckling och design till verktygsframtagning och produktion. Vi har både kompetens, produktionskapacitet och inte minst engagemang att vara med våra kunder hela vägen. På ett flexibelt, resurs- och kostnadseffektivt sätt är vi med från idé och ritbord till produktion och färdig produkt.

SPECIFIKA BEHOV OCH HÖGA KRAV
Idag återfinns majoriteten av våra kunder inom fordon-, medicin- och golvindustri samt handikapphjälpmedel. Vårt fokus ligger på att leverera höga volymer av god kvalitet i både tekniskt avancerad och flexibel produktion, ibland i renrum klass 8D, oftast med våra egna formverktyg framtagna tillsammans med kunden, efter specifika krav och behov. Personalen spelar alltid en nyckelroll i hela vår verksamhet. Genom kunniga och engagerade medarbetare säkerställer vi kvalitet och leveranssäkerhet – som tillsammans ger nöjda kunder.

LÅNGA KUNDRELATIONER SOM VÄXER MED TIDEN
Ända sedan starten har vi växt med våra kunder, och vi är bortskämda med långa och fruktbara kundrelationer. Med Söderbergföretagen får vi också en trygghet som flera av våra stora kunder efterfrågat. Framtiden är ljus; vi kommer fortsätta utvecklas tillsammans med våra befintliga kunder och kommer hitta nya kunder och affärsmöjligheter tillsammans med koncernkollegorna i Nordic Plastics Group.

Precis som våra kunder stannar våra anställda länge hos oss. Här är man nämligen engagerad i både varandra och verksamheten. När man ger och tar ansvar och förvaltar förtroendet man får, då har man både roligt på jobbet och levererar bra produkter.

MINSTA MÖJLIGA MILJÖBELASTNING
Vi lägger stor vikt vid att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Det innebär bland annat att våra processer är utformade så att energi och råvaror används effektivt och att avfall och restprodukter minimeras över produkternas livscykel. Vi återanvänder också stora, och allt växande, delar av det spillmaterial som uppstår i produktionen. Framförallt ser vi vår höga kvalitetsnivå och leveransprecision som aktivt miljöarbete – för blir allt rätt från början behöver vi inte förbruka ytterligare material och resurser.

  • Placering: Gislaved
  • VD: Henrik Bjurestrand
  • Kunder: Aktörer inom fordon-, medicin- och golvindustri samt handikapphjälpmedel.
  • Omsättning: 90 MSEK
  • Anställda: 50
  • Certifieringar: ISO 9001, ISO 14001 och ISO 13485
  • www.fteknik.se