Nätstations Alliansen AB – En erfaren och flexibel tillverkare av nätstationer och elkraftdistributionsutrustning

Elkraftdistribution är ett område under stor utveckling och behovet av ytterligare investeringar är stort. Pådrivande är bland annat framväxten av mer klimatsmarta lösningar, satsningar på hållbar energiproduktion samt ökad elektrifiering av transportsektorn. Nätstations Alliansen AB bildades 2001 och de erbjuder optimala, kundanpassade och nyckelfärdiga lösningar till projekt inom elkraftdistribution.

SMARTA SAMARBETEN GER ÖKAD KOMPETENS
Vår idé är att, i stället för att vara ett djupförädlingsbolag, vara ett lätt bolag som arbetar i nära samarbete och i nätverk med partners. På så sätt kan vi säkerställa rätt kompetens samt snabbare och effektivare produktion. Företaget är oberoende i förhållande till elkomponentleverantörerna vilket innebär att vi också kan erbjuda den, som vi anser, mest optimala kundanpassade helhetslösningen.

Förutom traditionella nätstationer utvecklar och anpassar vi hela tiden vårt erbjudande av elkraftdistributionsutrustning till marknadens nya förutsättningar. Företaget ligger tekniskt i framkant och är med sitt partnernätverk flexibelt, samt har kapacitet och förmåga att leverera komplexa system och klara krävande leveranser till elnätbolag och industrikunder.

FRAMTIDSSÄKER TEKNIK SOM FRAMGÅNGSFAKTOR
Framgångsfaktorer är smart- och framtidssäker teknik tillsammans med kompetent personal som har god kunskap i att förbereda, planera och genomföra nyckelfärdiga projekt samt totalentreprenader.

  • Placering: Västerås och Falkenberg
  • VD: Lars Hjort
  • Kunder: Elnätbolag och industri
  • Omsättning: 90 MSEK
  • Anställda: 7 samt hela partnernätverket
  • www.natstationsalliansen.se