Vi är
Söderbergföretagen

Vi är en familjeägd koncern med företag inom industri och teknikhandel. Vi investerar i nischade marknadsledare som vi genom långsiktigt ägande vidareutvecklar.

Fast egentligen investerar vi i människor. I driv, entreprenörskap, intelligens, engagemang och sköna måndagskänslor. För utan människor är allting vi äger – bolag, maskiner, skrivbord och stolar – i princip värdelöst. Vi kallar vår strategi En personligare utveckling. Av dig, av oss, av bolag, av din omvärld.

Vi är
Söderbergföretagen

Vi är en familjeägd koncern med företag inom industri och teknikhandel. Vi investerar i nischade marknadsledare som vi genom långsiktigt ägande vidareutvecklar.

Fast egentligen investerar vi i människor. I driv, entreprenörskap, intelligens, engagemang och sköna måndagskänslor. För utan människor är allting vi äger – bolag, maskiner, skrivbord och stolar – i princip värdelöst. Vi kallar vår strategi En personligare utveckling. Av dig, av oss, av bolag, av din omvärld.

Tillväxt tillsammans

Vi förvärvar och förädlar lönsamma mindre och medelstora bolag. Vi lyckas genom vårt genuina intresse av att utveckla företag och vår övertygelse om att det är människor som gör skillnad. Vi är aktivt och långsiktigt engagerade i våra dotterbolag; inte minst i förfinandet av deras affärsidéer och i sökandet efter nya affärsmöjligheter.

Vi är ingen ansiktslös ägare långt bort. Vi är delaktiga, lyssnande, rådgivande och nära. För vi vet att tillsammans, ägare, ledning och medarbetare, gör vi bolagen mer framgångsrika och redo att ta till vara på kreativitet, potential och tillväxtmöjligheter på alla nivåer – internt som externt, från ledningsgrupp till enskild medarbetare.

För oss är det avgörande att medarbetarna är beslutsmässiga och bemyndigade. Vi tror nämligen att det ger bäst möjlighet för framgångsrik tillväxt – både av bolag och individ. Därför strävar vi efter effektiva processer där människan är i centrum; där man tar och ger ansvar och får utvecklas. När vi genomför förvärv av företag ser vi gärna att de behåller sin företagsidentitet och att entreprenörerna stannar kvar i verksamheten. Det vi gör, gör vi tillsammans – det brukar bli både kul och framgångsrikt då.

Långsiktig ägare för framgångsrikt ägande

Söderbergföretagen ägs av familjen Jan Söderberg, som sedan många år är industriföretagare och entreprenör. Att vara familjeägd innebär nära relation till ägaren med konstruktiv dialog. Hos oss kombineras det lilla företagets korta beslutsvägar, öppenhet, flexibilitet och entreprenörskap med det stora företagets resurser.

"Vi investerar i bolag som är eller ska bli marknadsledare i sin nisch."

- Mattias, en del av Söderbergföretagen

 • Grundat: 1995
 • Omsättning: 1,8 MDR SEK
 • Anställda: 500
 • Affärsområden:
  Komponenter,
  tillverkning med design-in kompetens av kundunika OEM-komponenter
  Elkraft,
  komponenter och system för elektrotekniska applikationer
  Infrastruktur,
  produkter och lösningar som gör vägtrafiken och staden smartare och säkrare
  Teknikhandel,
  handel med branschspecifika nischprodukter som kräver unik kompetens
 • VD och koncernchef: Mattias Sonnenfeld
 • Ordförande: Jan Söderberg
 • Ägare: Familjen Jan Söderberg
 • Huvudkontor: Malmö

Så här jobbar vi – vår filosofi

Aktivt & långsiktigt ägande
Vår affärsidé är att förvärva och förädla lönsamma mindre och medelstora industri- och teknikhandelsföretag. Som aktiva ägare bygger vi långsiktigt starka positioner inom branschspecifika områden och nischer.

En koncern med marknadsledare
Våra dotterbolag ska nå marknadsledande positioner inom sina respektive nischer.

Tydliga ekonomiska mål
Koncernens långsiktiga ekonomiska mål är en lönsamhet överstigande 18 % EBITA/operativt kapital (eget kapital plus nettolåneskuld).
Sex hörnstenar för framgång
Vår strategi för att nå våra mål bygger på sex hörnstenar:

 • Koncernens kulturella värderingar och synen på lönsamhet är central för verksamheten i dotterbolagen.

 • Dotterbolagen styrs mot tydliga och konkreta mål som bygger på individuella och överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner.

 • Metodiskt arbete för att förbättra lönsamheten hos de enheter inom koncernen som eventuellt underpresterar.

 • Fokus på tillväxt, organiskt och tilläggsförvärv, i de bolag som klarar det uppställda lönsamhetskravet.

 • Kontinuerlig utveckling av dotterbolagens affärsidéer för att tillvarata nya affärsmöjligheter.

 • Hitta och förvärva bolag enligt interna kriterier.

Värderingar som gör det kul att gå till jobbet

Vår verksamhet bygger på värderingar som är ledstjärnor i vårt arbete och i kontakten med både vår omvärld och våra kollegor. Tillsammans skapar värderingarna en kultur som präglas av entreprenörskap, öppenhet, glädje och driv; en miljö där individen är avgörande för tillväxt och framgång, tillsammans med andra och på egen hand.

Kundnytta
Hur skapar vi värde för kunden? Den frågan är utgångspunkten i allt vi gör. Vi vill alltid hålla nära och jämna steg med kunden för att bättre förstå deras verklighet. Det gör att vi kan utveckla kundunika lösningar med bättre produkter och högre prestanda. Kundens framgång är vår framgång.

Målstyrning
Våra dotterbolag styrs mot tydliga och konkreta mål som bygger på historisk prestation och överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner. Varje bolag har individuella mål beroende på situation och bransch, och det är bolagen själva som bestämmer hur de ska nå dem.

Frihet, ansvar och utveckling
Vi arbetar med frihet under ansvar, där alla medarbetare bidrar och skapar värde samtidigt som de utvecklar sig själva och verksamheten. Hos oss är man också beslutsmässig och bemyndigad i sitt dagliga uppdrag, och i affären med kund och leverantör. Att ha frihet att ta beslut skapar inte bara värde för bolaget och våra intressenter, det skapar även engagemang hos individen.

Familjekänsla
I Söderbergföretagen är avstånden korta och dörrarna öppna. Tillsammans med frihet och ansvar är gemenskap en grundbult för vår framgång. Vi uppmuntrar alltid medarbetare att ta inspiration, råd och hjälp av kollegor från systerbolagen och ägarbolaget. Vi är en familj där varje medlem räknas. Vi låter människor växa med utmaningar och ansvar. Då får vi medarbetare med engagemang, mod och skön känsla när man kommer till jobbet på måndagarna.

Entreprenörskap
Vår kultur präglas av entreprenörsanda på både ägarbolagsnivå och i dotterbolagen, som drivits entreprenöriellt och under vårt ägande fortsätter att göras så. Beslutskraft, framåtrörelse och mod är ord som vi gärna omsätter i handling på alla nivåer i vår verksamhet. Ofta är det också otraditionellt tänkande, utanför den berömda boxen, som gör att nya affärsmöjligheter upptäcks. Entreprenörsandan innebär också att vi litar på individens driftighet, alltid uppmuntrar proaktivitet och välkomnar enskilda initiativ.

Vår historia i milstolpar

1995

Söderbergföretagen etableras.
Förvärv av Svenska Industriplast.

1996

Förvärv av Semi Plast.

1998

Elisolation förvärvas.
Semi Plast avyttras.

2004

STI Plast förvärvas.

2005

Meco Pak (inkl. Markjet) förvärvas.

2006

Förvärv av Andrén & Söner.

2007

Förvärv av Henjo Plåtteknik.

2008

Meco Pak avyttras.

2009

STI Plast och Svenska Industriplast fusioneras.
STI Industriplast etableras.

2011

Förvärv av Molybon.

2012

Nordic Plastics Group etableras genom sammanslagning av STI Industriplast, Molybon och Andrén & Söner. Markjet avyttras till Boxon.

2013

Förvärv av Blinkfyrar.

2014

Förvärv av ProVia.

2016

Bildande av Blink Services.
Förvärv av Focus Electronic.

2017

Förvärv av SEAB Nordic med bolagen SEAB AB, SEAB OY, SEAB A/S, Auto Care AS och Constant Clean AB.

2019

Henjo Plåtteknik avyttras.
Blink Services avyttras och blir en del av Netmore Group (publ).

2020

Förvärv av Formteknik i Gislaved.
Förvärv av Olssons Elektromekaniska.
Blinkfyrar förvärvar systerbolaget Focus Electronic.

2021

Koncernen organiseras i fyra affärsområden.
Förvärv av Normi Group.

2022

Förvärv av Nätstations Alliansen.
Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik.

Vår styrelse

Jan Söderberg, grundare och styrelseordförande i Söderbergföretagen. Jan Söderberg är styrelseledamot i Ratos och i Min Stora Dag. Jan är även medlem i Rådgivande kommittén vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Mattias Sonnenfeld, VD, koncernchef och styrelseledamot i Söderbergföretagen.
Tidigare bland annat VD och koncernchef för G&L Beijer Import & Export AB, vice VD för Lagercrantz Group samt ledande befattningar i Bergman & Beving-koncernen.
Lars-Åke Rydh, styrelseledamot i Söderbergföretagen. Tidigare VD och koncernchef för NEFAB och styrelseordförande i OEM International. Lars-Åke Rydh är styrelseordförande i Danfo, Investment AB Chiffonjén, Prototypen, Schuchardt Maskin och Kooperativet Olja samt styrelseledamot i Nolato, Garo, Spectria Invest Fond, Hjo Verktyg samt Östrand & Hansen.
Andreas Söderberg, styrelseledamot i Söderbergföretagen. Flerårig erfarenhet inom finansmarknaden i Frankfurt och Stockholm, bland annat inom investment banking och som bolagsanalytiker mot multinationella och medelstora svenska bolag.
Markus Söderberg, styrelseledamot i Söderbergföretagen. Flerårig erfarenhet inom kommunikationsstrategi och reklam på bl.a JMWGolin, INGO och Kry. Markus Söderberg är styrelseledamot i Ready Digital.

Samhällsengagemang

Vi vill vara en engagerad aktör i samhället. Vi ser värdet av att vara aktiva även i frågor som ligger utanför vår kärnverksamhet, därför engagerar vi oss i ett flertal projekt.

Idag stödjer och engagerar vi oss i Min Stora Dag, en insamlingsstiftelse som hjälper svårt sjuka barn att förverkliga sina önskedrömmar. Varje år drabbas hundratals barn i Sverige av allvarliga sjukdomar. Målet är att ge dessa barn någonting underbart att drömma om när dagarna är långa och behandlingarna tuffa. Söderbergföretagens grundare Jan Söderberg är styrelseledamot i stiftelsen.

Familjen Jan Söderberg brinner för Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och ur detta har priset Jan Söderberg Family Prize in Economics and Management vuxit fram. Varje år delas en miljon kronor i prispengar ut för framstående och banbrytande forskning. Priset ska fungera som en morot och ge en knuff framåt, både för personen privat och i sin roll som forskare. Vi hoppas att detta kan engagera såväl hela skolan som att fortsatt sätta Ekonomihögskolan på den svenska och förhoppningsvis internationella kartan. Jan Söderberg är hedersdoktor vid Ekonomihögskolan och ledamot i skolans rådgivande kommitté.