Normi Group – Helhetslösning av intelligenta transportsystem

Finska marknadsledaren Normi Group är en företagsgrupp med bolagen; Normiopaste, Normivalaistus, Normilouhinta och Varala Engineering. Tillsammans med Blinkfyrar och ProVia skapas ett konkurrenskraftigt nordiskt erbjudande med helhetslösningar av intelligenta och trygga transportsystem. Inom vårt affärsområde Infrastruktur kan vi erbjuda ett unikt nordiskt erbjudande för infrastrukturlösningar som gör vägtrafiken och staden smartare och säkrare.

Normi Group grundades av Tommi Saarni, en ledande entreprenör i Finland som började sin resa med att grunda NormiKilpi 1987, som senare kom att byta namn till Normiopaste 2018. Under många år har Normi Group byggt ett gediget nätverk med underentreprenörer. Normi Group tar idag stora uppdrag som exempel har Normiopaste tillverkat och installerat ITS-skyltar för Motorväg 1, ”Ring Road III” i Helsingfors. Ett annat stort projekt är Normilouhintas s.k. kilning av Tottola järnvägstunnel för Salon Louhinta Palvelu Oy.

Samhället och vägtrafiken förändras och digitaliseras allt mer. Samarbetet mellan bolagen i affärsområdet Infrastruktur ger en stor samlad kunskap inom bland annat ITS (intelligenta transportsystem), trafikvägledning, säkerhetsprodukter samt entreprenad och tillhörande bergsprängning. Kunskapen är ovärderlig och behövs för att öppna upp nya marknader, möta framtida krav och bidra till ett mer hållbart samhälle med ökad trafiksäkerhet.

Normiopaste är Finlands ledande specialist på trafiksäkerhetslösningar inklusive tillhörande entreprenad. Bolaget erbjuder den mest avancerade tekniken inom vägmärkes- och skyltbranschen. Med toppmoderna material garanteras högkvalitativa produkter med låga livscykelkostnader.

Normivalaistus levererar driftsäkra, innovativa och konkurrenskraftiga lösningar och tjänster inom intelligenta transportsystem (ITS), gatubelysning, övrig publik utomhusbelysning samt trafiktelematik. Fokus är att bygga bättre infrastruktur med den senaste tekniken och agera huvudentreprenör i ITS-projekt.

Normilouhintas drygt 20 år i branschen har gjort dem till erfarna specialister inom krävande stenbrytning och schaktning kopplat till trafiksäkerhetslösningar.

Varala Engineering är experter på intelligenta transportlösningar. och agerar som specialister och rådgivare inom strategi och implementering av trafikövervakningssystem.

Som ett resultat av innovationer rörande både vägnät och transportmedel, ställs ökade krav på framtidens trafiksäkerhet. I allians med de övriga bolagen inom affärsområdet kan vi tillsammans driva på utvecklingen för att möta kraven och skapa ännu större värde för våra kunder.

NORMI GROUP

  • Placering: Tammerfors och Helsingfors
  • VD: Tommi Saarni
  • Kunder: Statliga och kommunala bolag samt vägentreprenörer
  • Omsättning: 300 MSEK
  • Anställda: 75
  • Certifieringar: CE, RALA
  • www.normi.fi