Olssons Elektromekaniska – Ledande expert på kundanpassad reservkraft

Olssons Elektromekaniska startade redan på 1950-talet, och från början var vi en reparationsverkstad som reparerade bland annat elmotorer, svetsar och pumpar från traktens lantbrukare. Den kostymen är sedan länge urväxt och idag är vi en ledande expert på reservkraft där kundanpassning, flexibilitet och teknisk kompetens är centralt.

Redan på 80-talet fanns reservkraftaggregat med i sortimentet i liten skala, och då var kunderna främst lantbrukare och handelsträdgårdar. I slutet av 90-talet ökade efterfrågan på pålitlig reservkraft radikalt i och med millenniebuggen och rädslan för dess påverkan på kraftnät och elförsörjning. Då kom också större aktörer, främst från den offentliga sektorn, in på kundlistan. Sedan dess har vi fortsatt växa och är idag ledande inom segmentet. Det offentliga är fortfarande den största kundgruppen, men privata aktörer växer stadigt. Inte minst på grund av att digitaliseringen ställer växande krav på säker och oavbruten elförsörjning.

REDO ATT STÖDJA I ÖKAD ELEKTRIFIERING
Samhället blir alltmer elektrifierat och komplext. Ett växande antal samhällsinstitutioner, kommunikationer och kommersiella verksamheter är idag beroende av trygg och säker elförsörjning. Kritiska system som servrar, sjukvårdsutrustning, larm, passersystem och nödbelysning får helt enkelt inte slås ut på grund av elavbrott. Idag finns dessutom någon form av reservkraft på fler ställen än någonsin, och även i kommersiella nybyggnationer projekteras det för reservkraftförsörjning. Vi på Olssons möter behovet av driftsäker reservkraft, var än den behövs, med ett komplett erbjudande som förutom aggregat också innefattar all kringutrustning, teknik och service.

KUNDANPASSNING, KUNSKAP OCH STRUKTUR
Hög teknisk kompetens, flexibilitet och stor erfarenhet är nyckelfaktorer för vår framgång. Dessa tre faktorer spelar också avgörande roll i kravuppfyllnaden i upphandlingarna av de stora projekten. Majoriteten av de större projekt som vi deltar i handlar om kundanpassade lösningar, specialdesignade för att möta just de krav och utmaningar som en given byggnation ställer på reservkraft. Inget projekt är det andra likt, och vår erfarenhet spelar oss väl i händerna när samhället, och dess behov av reservkraft, utvecklas och förändras.

Vår kompetens, flexibilitet och erfarenhet är till stor del konsekvenser av människorna i organisationen. Här arbetar man motiverat, med stor handlingsfrihet, möjlighet till personlig utveckling, korta beslutsvägar och alltid med en god struktur – utan pekpinnar.

  • Placering: Rydsgård
  • VD: Bengt Olsson
  • Kunder: Statliga och offentliga verksamheter, bland annat sjukhus och vattenverk. Privata kunder, bland annat datahallar, kommersiella byggnader samt kritiska delar inom industrier.
  • Omsättning: 245 MSEK
  • Anställda: 35
  • Certifieringar: ISO 9001 och 14001
  • www.olssonselektromekaniska.se