Söderbergföretagen förvärvar Formteknik i Gislaved AB

Söderbergföretagens dotterbolag Nordic Plastics Group bildar tillsammans med Formteknik en ny unik konstellation. Bolagens gemensamma kunderbjudande blir komplett med Formtekniks formsprutade artiklar och tillverkning av formverktyg tillsammans med Nordic Plastics Groups bearbetade komponenter.

Läs hela pressmeddelandet här.

Torbjörn Sjöving har utsetts till VD för SEAB

31 mars 2021

Torbjörn Sjöving är ny VD för SEAB AB. Torbjörn har lång erfarenhet från ledande positioner i flera branscher och har under 25 år arbetat inom detaljhandeln.

Söderbergföretagen förvärvar Olssons Elektromekaniska

15 januari 2021

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte f…

AB Blinkfyrar förvärvar Focus Electronic AB

26 november 2019

AB Blinkfyrar förvärvar Focus Electronic AB. Förvärvet sker internt inom Söderbergföretagen och sammanslagningen sker den 1/1 2020.