Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning

Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning per den 1 januari 2023. Robin har varit anställd i bolaget sedan augusti 2021 som marknads- och försäljningschef.

Läs hela artikeln här.

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy

20 april 2023

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy från och med den 1 juni 2023.

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy

01 april 2023

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy från och med den 1 april 2023. Sedan han började i företaget i juli 2017 har Mikko varit Sales Director och har tillsammans med sina kollegor…

Juha Pykälinen tillträder som VD för Normivalaistus Oy

01 december 2022

Sedan Juha började i företaget i november 2019 har han varit COO och har tillsammans med sina kollegor vuxit denna verksamhet framgångsrikt.