Juha Pykälinen tillträder som VD för Normivalaistus Oy

Juha Pykälinen tillträder som VD för Normivalaistus Oy från och med den 15 november 2022. Sedan han började i företaget i november 2019 har Juha varit COO och har tillsammans med sina kollegor vuxit denna verksamhet framgångsrikt. Normivalaistus Oy är numera ett av de största ITS- och vägbelysningsföretagen i Finland, med ca 18 miljoner euro i omsättning (prognos för 2022).

"För att kunna fortsätta utvecklas tillsammans med våra kunder tror jag att det är viktigt att vår organisation är agil och att beslut kan fattas nära verksamheten. Juha har varit med i ITS-verksamheten i många år i olika roller och är den perfekta kandidaten för att ta över rollen som VD och fortsätta Normivalaistus tillväxtresa."
- Elisabeth Nagy, Styrelseordförande

Tommi Saarni, grundare och nuvarande VD för Normivalaistus Oy, fortsätter som styrelseledamot och VD för Normiopaste Oy. Tommi har lång erfarenhet av infrabranschen inom olika områden och hans primära fokus framöver kommer att ligga på att bredda Normiopastes portfölj och kundbas, och Juha kommer att fokusera på Normivalaistus.

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy

20 april 2023

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy från och med den 1 juni 2023.

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy

01 april 2023

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy från och med den 1 april 2023. Sedan han började i företaget i juli 2017 har Mikko varit Sales Director och har tillsammans med sina kollegor…

Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning

01 januari 2023

Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning per den 1 januari 2023.