Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB; en ledande tillverkare och leverantör av kompletta kundanpassade nätstationer och elkraftdistributionsutrustningar. Ett område som kräver stora investeringar i Sverige för att möta framtidens kraftigt utökade krav på landets elnät.

– Det ligger i tiden att se till vad som kan skapas och produceras inom vårt lands egna gränser. Att se till det självförsörjande och självständiga. Det finns en enorm kompetens i Sverige inom området som är elkraft och den kompetensen vill vi förvalta, menar Mattias Sonnenfeld, VD och koncernchef, Söderbergföretagen.

Läs hela pressmeddelandet här

Nordic Plastics Group presenterar ny identitet som Nordic Polytech Group

30 april 2024

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy

20 april 2023

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy från och med den 1 juni 2023.

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy

01 april 2023

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy från och med den 1 april 2023. Sedan han började i företaget i juli 2017 har Mikko varit Sales Director och har tillsammans med sina kollegor…