Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB; en ledande tillverkare och leverantör av kompletta kundanpassade nätstationer och elkraftdistributionsutrustningar. Ett område som kräver stora investeringar i Sverige för att möta framtidens kraftigt utökade krav på landets elnät.

– Det ligger i tiden att se till vad som kan skapas och produceras inom vårt lands egna gränser. Att se till det självförsörjande och självständiga. Det finns en enorm kompetens i Sverige inom området som är elkraft och den kompetensen vill vi förvalta, menar Mattias Sonnenfeld, VD och koncernchef, Söderbergföretagen.

Läs hela pressmeddelandet här

AB Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik AB

03 januari 2022

AB Blinkfyrar förvärvar samtliga aktier i Svensk Detektorteknik AB. Svensk Detektorteknik AB är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i samarbete med sina kunder breddat utbu…

Söderbergföretagen med AB Blinkfyrar förvärvar finska Normi Group

01 november 2021

Finska marknadsledaren Normi Group består av fyra separata bolag vilka besitter stor kompetens inominfrastruktur, entreprenad, trafikvägledning, säkerhetsprodukter och bergsprängning.

Ulf Ramsay har utsetts till VD för Constant Clean

01 oktober 2021

Ulf Ramsay har arbetat mer än 20 år i Constant Clean och under det senaste året som bolagets VD.