AB Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik AB

AB Blinkfyrar förvärvar samtliga aktier i Svensk Detektorteknik AB. Svensk Detektorteknik AB är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i samarbete med sina kunder breddat utbudet av tjänster till att även omfatta service och reparationer av trafikljus samt uthyrning av TMA-bilar. Företaget är marknadsledande i Stockholm. Företagets mångåriga erfarenhet och kompetens faller väl inom ramen för AB Blinkfyrars intention att växa inom segmentet ITS och vara specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar Dig som är på väg. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället. Nu även med detektorfräsning/sågning samt bom- och grindslingor, TA-planer / egna TMA-fordon och fler SmartTraffic-lösningar. Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur.

Läs hela pressmeddelandet här

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

22 april 2022

Det ställs nya krav på stora investeringar inom elinfrastruktur i samhället. I linje med detta förvärvar Söderbergföretagen majoriteten av Nätstations Alliansen AB.

Söderbergföretagen med AB Blinkfyrar förvärvar finska Normi Group

01 november 2021

Finska marknadsledaren Normi Group består av fyra separata bolag vilka besitter stor kompetens inominfrastruktur, entreprenad, trafikvägledning, säkerhetsprodukter och bergsprängning.

Ulf Ramsay har utsetts till VD för Constant Clean

01 oktober 2021

Ulf Ramsay har arbetat mer än 20 år i Constant Clean och under det senaste året som bolagets VD.