AB Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik AB

AB Blinkfyrar förvärvar samtliga aktier i Svensk Detektorteknik AB. Svensk Detektorteknik AB är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i samarbete med sina kunder breddat utbudet av tjänster till att även omfatta service och reparationer av trafikljus samt uthyrning av TMA-bilar. Företaget är marknadsledande i Stockholm. Företagets mångåriga erfarenhet och kompetens faller väl inom ramen för AB Blinkfyrars intention att växa inom segmentet ITS och vara specialisten på produkter och tjänster för trafiklösningar som guidar Dig som är på väg. Genom att möjliggöra effektiva och säkra trafikflöden är vi en aktiv part i utvecklingen av det moderna och hållbara samhället. Nu även med detektorfräsning/sågning samt bom- och grindslingor, TA-planer / egna TMA-fordon och fler SmartTraffic-lösningar. Blinkfyrar är en helhetspartner inom infrastruktur.

Läs hela pressmeddelandet här

Nordic Plastics Group presenterar ny identitet som Nordic Polytech Group

30 april 2024

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy

20 april 2023

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy från och med den 1 juni 2023.

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy

01 april 2023

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy från och med den 1 april 2023. Sedan han började i företaget i juli 2017 har Mikko varit Sales Director och har tillsammans med sina kollegor…