Söderbergföretagen med AB Blinkfyrar förvärvar finska Normi Group

Finska marknadsledaren Normi Group består av fyra separata bolag vilka besitter stor kompetens inom infrastruktur, entreprenad, trafikvägledning, säkerhetsprodukter och bergsprängning. Genom detta förvärv stärker Söderbergföretagen sitt affärsområde Infrastruktur ytterligare, i vilket svenska marknadsledande Blinkfyrar och ProVia ingår. Affären innebär stora möjligheter för Blinkfyrar och Normi Group att tillsammans skapa ett nytt starkt nordiskt erbjudande med bland annat intelligenta transportsystem (ITS) i fokus.

Läs hela pressmeddelandet här

Söderbergföretagen förvärvar majoriteten av Nätstations Alliansen AB

22 april 2022

Det ställs nya krav på stora investeringar inom elinfrastruktur i samhället. I linje med detta förvärvar Söderbergföretagen majoriteten av Nätstations Alliansen AB.

AB Blinkfyrar förvärvar Svensk Detektorteknik AB

03 januari 2022

AB Blinkfyrar förvärvar samtliga aktier i Svensk Detektorteknik AB. Svensk Detektorteknik AB är specialisten på detektorsågning men har med tiden och i samarbete med sina kunder breddat utbu…

Ulf Ramsay har utsetts till VD för Constant Clean

01 oktober 2021

Ulf Ramsay har arbetat mer än 20 år i Constant Clean och under det senaste året som bolagets VD.