Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB

Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB av Söderbergföretagen. Gnosjö Laserstans företagsgrupp tillsammans med Henjo blir en komplett leverantör inom plåtbearbetning.

Avyttringen av Henjo Plåtteknik AB är industriellt riktig och ligger helt i linje med Söderbergföretagens fokus att långsiktigt bygga starka positioner inom ett antal branschspecifika områden, nischer.

Läs hela Gnosjö Laserstans pressmeddelande här.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen
tel. 070-654 88 73
mas@soderbergforetagen.se

Anders Larsson, VD på Henjo
tel. 0372-370 301
anders.larsson@henjo.se

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy

20 april 2023

Mika Nurmi tillträder som VD för Normiopaste Oy från och med den 1 juni 2023.

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy

01 april 2023

Mikko Suni tillträder som VD för SEAB Finland Oy från och med den 1 april 2023. Sedan han började i företaget i juli 2017 har Mikko varit Sales Director och har tillsammans med sina kollegor…

Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning

01 januari 2023

Robin Nordin tillträder som VD för AB ProVia Vägmärkning per den 1 januari 2023.