Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB

Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB av Söderbergföretagen. Gnosjö Laserstans företagsgrupp tillsammans med Henjo blir en komplett leverantör inom plåtbearbetning.

Avyttringen av Henjo Plåtteknik AB är industriellt riktig och ligger helt i linje med Söderbergföretagens fokus att långsiktigt bygga starka positioner inom ett antal branschspecifika områden, nischer.

Läs hela Gnosjö Laserstans pressmeddelande här.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen
tel. 070-654 88 73
mas@soderbergforetagen.se

Anders Larsson, VD på Henjo
tel. 0372-370 301
anders.larsson@henjo.se

Torbjörn Sjöving har utsetts till VD för SEAB

31 mars 2021

Torbjörn Sjöving är ny VD för SEAB AB. Torbjörn har lång erfarenhet från ledande positioner i flera branscher och har under 25 år arbetat inom detaljhandeln.

Söderbergföretagen förvärvar Olssons Elektromekaniska

15 januari 2021

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte f…

Söderbergföretagen förvärvar Formteknik i Gislaved AB

04 november 2020

Söderbergföretagens dotterbolag Nordic Plastics Group bildar tillsammans med Formteknik en ny unik konstellation. Bolagens gemensamma kunderbjudande blir komplett med Formtekniks formsprutad…