Söderbergföretagen förvärvar bilvårdsföretaget SEAB

Söderbergföretagen förvärvar bilvårdsföretaget SEAB, med fem rörelsedrivande bolag i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
SEAB-gruppen omsätter 400 MSEK och har 100 anställda. SEAB marknadsför starka varumärken bl.a.
Turtle Wax, WD-40, Wunderbaum, Armor All, STP, Hammerite och Christ.

SEAB är Nordens största distributör av bilvårdsprodukter. I SEAB-gruppen ingår SEAB och Constant Clean i Sverige, Auto Care i Norge, samt SEAB i Finland och Danmark. Gruppen har starka varumärken för fordon, hem och garage, och är också en ledande leverantör av biltvättsanläggningar.

- SEAB, Nordens ledande distributör av bilvårdsprodukter, är ett välskött företag och vi ser stora möjligheter att kunna utveckla verksamheten. Vi ska ta till vara på digitaliseringens potential för att nå en bredare målgrupp, säger Söderbergföretagens VD Mattias Sonnenfeld.

- Jag är glad över att det familjeägda Söderbergföretagen tar över. De är fokuserade på att leda SEAB in i framtiden och ser möjligheterna med våra starka varumärken, säger Svante Landström, huvudägare till SEAB.

SEAB säljer sina produkter genom grossister och återförsäljare. Huvudkontoret ligger i Sigtuna. Övriga verksamheter ligger i Huddinge, Oslo, Helsingfors och Köpenhamn.


Om Söderbergföretagen
Söderbergföretagen har i och med förvärvet av SEAB en omsättning på över
1 Mdr SEK och 410 anställda.
I koncernen ingår sedan tidigare bolagen Nordic Plastics Group, Elisolation, Henjo, Blinkfyrar, Provia, Blink Services samt Focus Electronic. Läs mer om Söderbergföretagen på: www.soderbergforetagen.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen tel. 070 - 654 88 73
mas@soderbergforetagen.se

Torbjörn Sjöving har utsetts till VD för SEAB

31 mars 2021

Torbjörn Sjöving är ny VD för SEAB AB. Torbjörn har lång erfarenhet från ledande positioner i flera branscher och har under 25 år arbetat inom detaljhandeln.

Söderbergföretagen förvärvar Olssons Elektromekaniska

15 januari 2021

Olssons Elektromekaniska är en ledande aktör inom reservkraftverk med produkter som tryggar elkraftförsörjningen till bland annat kritiska samhällsfunktioner när ordinarie försörjning inte f…

Söderbergföretagen förvärvar Formteknik i Gislaved AB

04 november 2020

Söderbergföretagens dotterbolag Nordic Plastics Group bildar tillsammans med Formteknik en ny unik konstellation. Bolagens gemensamma kunderbjudande blir komplett med Formtekniks formsprutad…