Nordic Plastics Group – Mekaniska hightech-komponenter i plast


Nordic Plastics Group, NPG, är Nordens ledande leverantör av CNC-bearbetade hightech-komponenter i plast. Med hög teknisk kompetens, modern maskinpark och en stor dos problemlösarglädje och framsynthet levererar vi trygg kvalitet till kunder med högt ställda krav.

Nordic Plastics Group bildades våren 2012 genom samgåendet mellan STI Industriplast, Molybon Industriplast och Andrén & Söner. Tre plastbolag med stor kompetens, kunskap och anor som sträcker sig tillbaka till 30-talet. Idag är vi Nordens både största och främsta leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast.

RÄTT PLAST PÅ RÄTT PLATS
Vår moderna maskinpark består av ungefär 50 högeffektiva CNC-maskiner samt renrum där vi fräser, kapar, svarvar, flammar, bockar, polerar, varmformar, limmar och monterar produkter av ett komplett sortiment plastämnen – från de enklare till de mest högteknologiska. I vårt teknikcenter finns bred och djup kompetens inom polymera material och mekanik. De erbjuder CAD-ritning, NC-bearbetning, projektledning och expertis inom termoplaster.

Idag producerar och levererar vi till stora globala samt mindre och medelstora tillverkande företag inom många olika branscher. Bland dem märks livsmedels-, medicinteknik-, fordons-, process-, gruv- och stålindustrin.

Vi är en långsiktig partner till våra kunder. Med erfarenhet, engagemang och kunskap inom plast vill och kan vi vara med tidigt i processen och stödja kunden hela vägen – från idé till färdig detalj. Alltid med målet att överträffa kraven, som oftast är högt ställda. Certifieringar, hållbarhet och spårbarhet – naturligt för experten.

HÖGA KRAV SOM STANDARD
Gemensamt för de flesta av våra kunder är att de tillverkar avancerade och högpresterande produkter. Som expert och partner har vi därför en mängd certifieringar, som säkerställer de krav på produktion, miljö och kvalitet som både vi och våra kunder har.

Många av de kundunika produkterna återfinns i kritiska miljöer där spårbarhet är avgörande. Därför har vi en gedigen process där varje enskild komponent kan spåras hela vägen genom produktionen ner till ett specifikt, digitalt, ritbord.

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vårt erbjudande. En viktig del av vår expertis är förståelsen kring hur plast påverkar människa och miljö. Vi arbetar aktivt för att vår egen miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt, både i vår omedelbara omgivning och globalt.

FRAMÅT TILLSAMMANS
Vi går in i framtiden med målet att växa, framförallt vår exportaffär. Samtidigt vill vi fortsätta vara en attraktiv leverantör, partner och arbetsgivare. Det gör vi genom att engagera, stödja och utveckla våra medarbetare. De är nämligen vår viktigaste resurs, som skapar både produkt, utveckling och konkurrenskraft. Och vi gillar att ta hand om begåvningen som finns i verksamheten. Vi tror att vi möter framtiden bäst genom gemensam utveckling. Vi lär oss bäst tillsammans och av varandra – vi, våra kunder och kundernas kunder.

  • Placering: Trelleborg
  • VD: Patrick Kaufmann
  • Kunder: Tillverkande företag i alla storlekar, främst på nordiska marknaden.
  • Omsättning: 200 MSEK
  • Anställda: 90
  • Certifieringar: En stor mängd som i huvudsak rör produktion, miljö och kvalitet. Bland andra ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 2768, ISO 45001 GMP, PPAP, FAI, REACH och RoHS.
  • www.npgroup.se