xu2l19901

Vår historia

1995 Söderbergföretagen etableras. Förvärv av AB Svenska Industriplast i Malmö.
1996 Förvärv av Semi Plast i Stockholm.
1998 Elisolation i Laxå förvärvas. Semi Plast säljs.
2004 STI Plast AB Helsingborg förvärvas.
2005 Meco Pak (inkl Markjet) förvärvas.
2006 Förvärv av Andrén och Söner AB.
2007 Förvärv av Henjo Plåtteknik i Ljungby.
2008 Meco Pak i Alingsås säljs.
2009 STI Plast AB och Svenska Industriplast AB fusioneras. STI Industriplast etableras.
2011 Förvärv av Molybon i Trelleborg.
2012 Nordic Plastics Group etableras genom sammanslagning av STI Industriplast,
         Molybon och Andrén & Söner. Markjet AB säljs till Boxon.
2013 Förvärv av AB Blinkfyrar.
2014 Förvärv av Provia.
2016 Bildande av Blink Services.
2016 Förvärv av Focus Electronic.
2017 Förvärv av SEAB.
2019 Avyttring av Blink Services och Henjo Plåtteknik.