Vår företagskultur

Våra värderingar är styrande för verksamheten i kontakten med olika intressenter som kunder, leverantörer, samarbetspartners och internt mellan kollegor på Söderbergföretagen. Det är vår historik, våra värderingar och vårt sätt att agera som skapar vår företagskultur.

Kundnytta

Vår utgångspunkt är hur vi kan skapa värde för kunden. Vår ambition är att ta ett steg närmare kunden för att bättre förstå kundens tillämpningar och applikationer. På så sätt kan vi utveckla mer kundunika lösningar med bättre produkter med högre prestanda.

Målstyrning

Dotterbolagen styrs mot tydliga och konkreta mål som bygger på historisk prestation samt överenskomna tillväxt- och lönsamhetsambitioner. Dotterbolagen avgör bäst själva hur de ska nå sina mål. Varje bolag har individuella mål beroende på historik, situation och bransch.

Ansvar & Frihet

Alla medarbetare har tydliga ansvarsområden så att den enskilde medarbetaren kan prioritera sina uppgifter och använda tiden på rätt sätt. Vi arbetar med frihet under ansvar, där alla medarbetare bidrar och skapar värde. Våra medarbetare gör affärer ute hos kunder och leverantörer. De måste ha frihet att ta besluten och på så sätt skapa värde för oss och våra intressenter.

Familj

Vi har en stark gemenskap med lång erfarenhet av att utveckla affärer inom koncernen. Vi drivs inte av synergier utan det är alltid de enskilda affärerna som är styrande. Samtidigt ska man som dotterbolag och medarbetare kunna ta hjälp av kollegor i systerbolagen. Det kan handla om allt från hur man optimerar logistikkedjan till finansiering av nya investeringar. Denna typ av stöd drivs utifrån enskilda behov och sker alltid på affärsmässiga grunder. Som familj är vi engagerade och har också en ansvarsfull inställning till vår omvärld.

Entreprenörskap

Vi försöker se ”utanför lådan” och tänka i andra banor för att både stärka bolagens affärsidéer och för att upptäcka nya spännande affärsmöjligheter. Vår kultur präglas av entreprenörsanda. Vi uppmuntrar enskilda initiativ och ett proaktivt förhållningssätt.

Ha kul

Vi tillbringar mycket tid på arbetet. Det är därför viktigt att ha kul i vardagen. Om det är roligt får man energi och gör ett bättre jobb. Så enkelt är det!