AB Blinkfyrar förvärvar Focus Electronic AB

2019-11-26

AB Blinkfyrar förvärvar Focus Electronic AB. Förvärvet sker internt inom Söderbergföretagen och sammanslagningen sker den 1/1 2020.

För mer information, vänligen se pressmeddelande: