Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB

2019-02-12

Gnosjö Laserstans AB förvärvar Henjo Plåtteknik AB av Söderbergföretagen. Gnosjö Laserstans företagsgrupp tillsammans med Henjo blir en komplett leverantör inom plåtbearbetning.

Avyttringen av Henjo Plåtteknik AB är industriellt riktig och ligger helt i linje med Söderbergföretagens fokus att långsiktigt bygga starka positioner inom ett antal branschspecifika områden, nischer.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen
tel. 070-654 88 73
mas@soderbergforetagen.se

Anders Larsson, VD på Henjo
tel. 0372-370 301
anders.larsson@henjo.se