Netmore Group AB (publ) förvärvar Blink Services AB

2019-01-07

Söderbergföretagen, tillsammans med övriga aktieägare, har avtalat om försäljning av Blink Services AB till Netmore Group AB (publ).

För mer information, se pressmeddelande nedan.