untitled21

Om Söderbergföretagen

Söderbergsföretagen är en familjeägd grupp av industri- och teknikhandelsföretag. Söderbergföretagen grundades 1995.
I koncernen ingår bolagen Nordic Plastics Group, Elisolation, Blinkfyrar, ProVia Vägmärkning, Focus Electronic samt SEAB Nordic. Söderbergföretagen har en omsättning på cirka 1,2 MDR SEK och 400 anställda. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Söderbergföretagen ägs av Jan Söderberg, som sedan många år är företagare och entreprenör inom industrin. Det är en stor fördel att vara familjeägd. Det innebär nära relation till ägaren med konstruktiv dialog och snabba beslut. Våra dotterbolag styrs mot tydliga och konkreta mål. Det betyder att medarbetare och chefer tar ansvar för de åtgärder som genomförs i verksamheterna eftersom det bygger på deras egna förslag och idéer. Affärerna görs av våra medarbetare ute hos kunder och leverantörer. Vi menar att det är viktigt att medarbetarna är beslutsmässiga i denna interaktion. Vi har alltid kundens bästa för ögonen och det är en förutsättning för att vi själva ska uppnå goda resultat.

Vi har ambition att lyckas coacha våra bolag att bli än mer framgångsrika. De ska klara våra grundläggande krav på lönsamhet och de ska lyckas ta tillvara på sina tillväxtmöjligheter.

Vi vill även genomföra förvärv av företag som vi kan bidra till att vidareutveckla. Vi ser gärna att dessa bolag behåller sin företagsidentitet och att entreprenörerna stannar kvar i verksamheten. Vi är där för att stödja och har ett genuint intresse av att bidra till utveckling av bolaget. Med denna affärsfilosofi har vi alla förut­sättningar att fortsätta bygga en stark företagsgrupp.