– störst på bearbetade plastkomponenter

Verksamhet

Nordic Plastics Group, NPG, är Nordens största leverantör av mekaniskt bearbetade komponenter och halvfabrikat i plast. I företagets moderna maskinpark återfinns högeffektiva maskiner för mekanisk bearbetning av plaster såsom kapar, fräsar, svarvar, maskiner och verktyg för flamning, bockning, polering, varmformning, limning och montering. Det breda sortimentet av material omfattar bland annat plattor, rör, stänger samt olika tillbehör, som de ovanligaste och mest högteknologiska plasterna.

NPG bildades våren 2012 efter samgåendendet av fyra plastbolag, Svenska Industriplast, STI plast, Molybon Industriplast och Andrén & Söner. Fyra plastbolag med kompetens, kunskap och erfarenhet som sträcker sig tillbaka till 1930-talet.

Med sin mångåriga erfarenhet och stora engagemang inom området plast vill företaget göra det enkelt och effektivt för sina kunder. NPG hjälper kunderna hela vägen, från idé till färdig komponent, allt enligt de krav och specifikationer som överenskommits.

Kunder

Kunderna utgörs av såväl stora, globala som mindre- och medelstora företag inom branscher som fordon, processindustri, gruv- och stålindustri, livsmedel, medicinteknik och allmänindustri.

Styrkor

  • Teknologicenter som leds av ingenjörer inom polymera material och mekanik och som erbjuder CAM-bearbetning, projektledning och expertis inom duro- och termoplaster.
  • Modern, avancerad och robotiserad produktion med cirka 50 CNC-maskiner för bearbetning, montering och för utveckling av prototyper.
  • Det bredaste utbudet av halvfabrikat i plast på marknaden.

Fakta

Placering: Huvudkontor i Trelleborg. Övriga verksamheter i Helsingborg, Stockholm och Luleå
VD: Patrick Kaufmann
Omsättning: 215 MSEK
Anställda: 130

www.npgroup.se