skarmavbild-2016-05-17-kl-1307481

Förvärvsfilosofi

Söderbergföretagen ska växa både organiskt och genom förvärv. Vi utgår från tydliga kriterier för våra förvärv som exempelvis storlek, typ av verksamhet, lönsamhet, kassaflöde med mera. Vi ser gärna att dessa bolag behåller sin företagsidentitet och att entreprenörerna stannar kvar i verksamheten. Vi är där för att stödja och har ett genuint intresse av att bidra till utveckling av bolaget. Med denna affärsfilosofi har vi alla förutsättningar att fortsätta bygga en stark företagsgrupp.

Jag hade byggt upp mitt företag under många år. När det var dags att leta efter en köpare kändes det viktigt för mig att hitta någon som respekterade den ursprungliga företagsandan, det som är ryggraden i bolaget. Söderbergföretagen har visat att de har insikten om att inte ändra på ett vinnande koncept.