skarmavbild-2016-05-17-kl-130809-copy1

Finansiell information

Söderbergföretagen har 400 anställda och omsätter cirka 1,2 MDR SEK.

Söderbergföretagens långsiktiga ekonomiska mål är att nå en lönsamhet på 18 procent, d.v.s. EBITA (resultat före goodwillavskrivningar) i för­hållande till operativt kapital (eget kapital plus nettolåneskuld). Målet ska nås genom bra försäljning, rätt pris­sättning, effektiv produktion, rätt lagerhållning och effektiv cash management.