blinkfyrar2

– ledande innovativ tillverkare av vägmärken och trafiksäkerhetslösningar

Blinkfyrar är en marknadsledande aktör inom vägmärken, trafikavstängningsmaterial och trafiksäkerhets­utrustning. Affärsidén är att kreativt och nyskapande utveckla, konstruera, tillverka samt marknadsföra orienterings- och säkerhetssystem av högsta möjliga kvalitet, för trafikens föränderliga behov.

Blinkfyrar skall vara en vägmärkestillverkare av yppersta världsklass, samt sträva mot att bli marknadens första val för alla trafiksäkerhetslösningar.

Blinkfyrar har en historik av innovationer och produkt-utveckling från 1960 då bolaget började arbeta med lampor och lyktor till vägarbeten. Sortimentet utökades senare med att även omfatta vägmärken och trafik-avstängningsmaterial. Genombrottet för bolaget kom på 80-talet när man uppfann ett helt nytt sätt att konstruera permanenta vägmärken. BLF-profilen, som skyltsystemet kallas, har gett minskade installations- och underhållskostnader samt ökad livslängd. Idag är denna lösning branschstandard.

iBLF

Blinkfyrar fortsätter att visa vägen genom att lansera ett helt digitalt flöde från kund och genom hela Blinkfyrars process. Kunden designar sitt eget vägmärke i web-shopens skyltgenerator, information plockas upp i vårt affärssystem och skickas sedan till vår digitala vägmärkesprinter. Produktionsplanering, lagerplock, m m hanteras också digitalt - 100-procentigt digitalt flöde. Vårt digitaliseringsarbete slutar inte här, vi har tillsammans med vårt systerföretag Blink Services tagit fram en mjukvarulösning som erbjuder våra kunder ett helt digital arbetsflöde internt hos sig. Med hjälp av vårt system ”Sign Inventory Management” kan man inventera vägmärken i fält med en läsplatta, planera allt arbete i fält utifrån dagsaktuell information, skicka ut digitala arbetsorder och återrapportera arbetet från läsplattan – ett 100-procentigt digitalt flöde.

Kunder

Kunderna utgörs av Sveriges kommuner, vägentreprenörer och byggföretag. Företaget har också en stabil exportverksamhet, både av kompletta produkter och montagematerial.

Styrkor

  • Utvecklar nya innovativa lösningar inom trafiksäkerhet och trafikavstängning.
  • Kompetens och trygghet.
  • Ledande inom produktutveckling med hög nivå av personlig service.

Fakta

Placering: Huvudkontor i Staffanstorp. Övriga verksamheter i Göteborg, Stockholm och Sundsvall
VD: Elisabeth Nagy 
Omsättning: 190 MSEK
Anställda: 55

www.blinkfyrar.se