untitled1

Affärsidé

Söderbergföretagen ska förvärva och förädla lönsamma mindre och medelstora industri- och teknikhandelsföretag. Vi ska som aktiva ägare, långsiktigt, bygga starka positioner inom ett antal branschspecifika områden, nischer.