xu2l19901

Vår historia

1995 Söderbergföretagen etableras. Förvärv av AB Svenska Industriplast i Malmö.
1996 Förvärv av Semi Plast i Stockholm.
1998 Elisolation i Laxå förvärvas. Semi Plast säljs.
2004 STI Plast AB Helsingborg förvärvas.
2005 Meco Pak (inkl Markjet) förvärvas.
2006 Förvärv av Andrén och Söner AB.
2007 Förvärv av Henjo Plåtteknik i Ljungby.
2008 Meco Pak i Alingsås säljs.
2009 STI Plast AB och Svenska Industriplast AB fusioneras. STI Industriplast etableras.
2011 Förvärv av Molybon i Trelleborg.
2012 Nordic Plastics Group etableras genom sammanslagning av STI Industriplast,
         Molybon och Andrén & Söner. Markjet AB säljs till Boxon.
2013 Förvärv av AB Blinkfyrar.
2014 Förvärv av Provia.
2016 Bildande av Blink Services.
2016 Förvärv av Focus Electronic.
2017 Förvärv av SEAB.