xu2l19901

Vår historia

1995 Söderbergföretagen etableras. Förvärv av Svenska Industriplast i Malmö.
1996 Förvärv av Semi Plast i Stockholm.
1998 Elisolation i Laxå förvärvas. Semi Plast säljs.
2004 STI Plast i Helsingborg förvärvas
2005 Meco Pak (inkl Markjet) förvärvas.
2006 Förvärv av Andrén och Söner.
2007 Förvärv av Henjo Plåtteknik i Ljungby.
2008 Meco Pak i Alingsås säljs.
2009 STI Plast och Svenska Industriplast fusioneras. STI Industriplast etableras.
2011 Förvärv av Molybon i Trelleborg.
2012 Nordic Plastics Group etableras genom sammanslagning av STI Industriplast,
         Molybon och Andrén & Söner. Markjet säljs till Boxon.
2013 Förvärv av Blinkfyrar. Sfinxen Fastighets AB säljs till Corem property. 
2014 Förvärv av ProVia Vägmärkning.
2016 Bildande av Blink Services.
2016 Förvärv av Focus Electronic.
2017 Förvärv av SEAB.