Söderbergföretagen förvärvar Focus Electronic

FOCUS

2016-10-07

Söderbergföretagen förvärvar Focus Electronic AB - det ledande företaget i Sverige på Digital Signage (LED-displayer) och system för parkeringsvägledning. Focus Electronic omsätter cirka 50 Mkr. Kunderna utgörs främst av fastighets- och parkeringsbolag, stat och kommun, mediaföretag och idrottsarenor. Söderbergföretagen har liknande verksamheter som Focus Electronic genom bolagen Blinkfyrar och Provia Vägmärkning med produkter inom trafikledning och trafiksäkerhet.

- Focus Electronic är en expansiv och lönsam kvalitetsleverantör av bland annat LED- displayprodukter och lösningar för parkeringsvägledning med ett mycket gott renommé. Företaget kommer att passa väl in i Söderbergföretagen med vår entreprenöranda där varje bolag fokuserar på sin kärnkompetens, säger Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen.

- För Focus Electronic liksom för bolagen Blinkfyrar och Provia Vägmärkning finns det möjligheter till merförsäljning och teknologiöverföring, säger Lars Michel, VD för Focus Electronic AB.

Focus Electronic har 11 anställda. Huvudkontoret ligger i Hägersten, Stockholm och dessutom har företaget ett sälj- och montagekontor i Göteborg. Focus Electronic har en stark kundbas som utgörs av bl.a. fastighets- och parkeringsbolag, stat och kommun, mediaföretag och idrottsarenor. Huvudägare fram tills idag har varit Focus Ljusreklam AB, moderbolag för Focus Neon AB, Focus Neon Oy och Focus Neon AS. Inför transaktionen har Ablona AB varit rådgivare åt Focus-företagen.

I Söderbergföretagen ingår bolagen Blinkfyrar och Provia Vägmärkning som är verksamma inom området trafikledning och trafiksäkerhet. Området bedöms som mycket intressant och Söderbergföretagen är idag ledande i nischen. Teknikutvecklingen är snabb och nya tillämpningar och applikationer når kontinuerligt marknaden.

- Med Focus Electronic i koncernen stärker vi vår kompetens och ökar våra möjligheter på denna intressanta marknad, tillägger Mattias Sonnenfeld.

Om Söderbergföretagen
Söderbergföretagen J AB är en familjeägd grupp av industri- och handelsföretag. Söderbergföretagen grundades 1995 och har idag verksamheter inom områdena plast, plåt och infrastruktur. I koncernen ingår bolagen Nordic Plastics Group, Elisolation, Henjo Plåtteknik , Blinkfyrar samt Provia Vägmärkning. Söderbergföretagen har en omsättning på 600 MSEK och 320 anställda. Läs mer om Söderbergföretagen på: www.soderbergforetagen.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Mattias Sonnenfeld, VD för Söderbergföretagen ? tel. 070 - 654 88 73
mattias.sonnenfeld@soderbergforetagen.se

Mikael Granöö, VD för Focus Ljusreklam AB, tel. 08 - 681 68 20
migr@focusneon.se

Lars Michel (VD) Focus Electronic AB tel. 070 ? 618 89 99