– Skandinaviens ledande leverantör av LED-displayer, storbildsskärmar, VMS trafikinformation och parkeringssystem

Focus Electronic är en ledande leverantör av LED displayer för inom och utomhusbruk, variabla skyltar för väginformation samt parkeringsvägledningssystem. Kunderna utgörs främst av fastighets- och parkeringsbolag, stat och kommun, mediaföretag samt stora centra t.ex. idrottsarenor.

Fakta

Placering: Stockholm och Göteborg 
VD: Lars Michel 
Omsättning 2016: 40 MSEK
Anställda 2016: 11

Styrkor

  • 30 års kunskap på elektroniska displayer och system.
  • Levererar kompletta avancerade lösningar.
  • Unik produktmix.

www.focuselectronic.se