skarmavbild-2016-05-17-kl-130809-copy1

Finansiell information

Söderbergföretagen har cirka 330 anställda och omsätter cirka 650 MSEK.

Söderbergföretagens långsiktiga ekonomiska mål är att

  • nå en omsättning på 1 MDR SEK.
  • nå en lönsamhet på 18 procent, d.v.s. EBITA i förhållande till operativt kapital (eget kapital plus nettolåneskuld)