– Sensorstyrd samhällsplanering

Blink Services driver utvecklingen av digitala Smart City-lösningar med målsättningen att skapa säkra, hållbara och effektiva trafiksystem. Vi erbjuder skalbara tjänster för att underlätta den digitaliseringsprocess som vi befinner oss i.

Fakta

Placering: Malmö 
VD: Matts Lilja
Bildat 2016

blink.services