– Tillsammans skapar vi smartare städer

Verksamhet

Blink Services är ett nytt teknikbolag som driver utvecklingen av digitala Smart City-lösningar. Målsättningen är att skapa säkra, hållbara och effektiva samhällen. Bolaget erbjuder sensorstödd samhällsplanering och skalbara tjänster för att underlätta dagens digitaliseringsprocess. Internet of Things-teknologin ger ökad effektivitet med tids- och kostnadsbesparingar. Det ger möjligheter att minska energibehoven, optimera avfallshantering, skapa säkrare trafikflöden och ha kontroll på kapitalintensiva inventarier.

Med hjälp av uppkopplade sensorer kan Blink Services erbjuda mätning och styrning av olika funktioner. Bolaget tillhandahåller lösningar för att underlätta övervakning och administration av vägmärken. Exempelvis används bolagets sensorer på trafiksäkerhetskritiska vägmärken, som stoppmärken, och kan förmedla information om vägmärkets status. Andra funktioner för användning av sensorsystemen är temperaturmätning, sophantering, öppningsdetektorer för fönster och dörrar samt styrning av tillgängliga parkeringsplatser. Bolaget bygger också upp olika databaser för smarta städer där all sensordata kan sparas, analyseras och visualiseras.

Bolaget ägs till 55 procent av Söderbergföretagen och 45 procent av företagsledning med flera.

Kunder

Kunderna är bland annat kommuner, stadsnätsföretag och privata aktörer.

Styrkor

  • Har ett team av doktorander, tekniker och innovatörer med erfarenhet från bland annat Sony Ericsson, Saab och Qamcom Research & Technology AB.
  • Har nära samarbete med Blinkfyrar inom Söderbergföretagen.
  • Har etablerat ett starkt nätverk med svenska och internationella partners. Blink Services har bland annat ingått ett samarbete med LoRa AllianceTM. Blink Services är nu den officiella svenska LoRa WANTM-operatören med full support från alliansen.

Fakta

Placering: Huvudkontor i Helsingborg. Övrig verksamhet i Göteborg
VD: Matts Lilja
Bildat 2016
Anställda: 7

www.blink.services