untitled1

Affärsidé

Söderbergföretagens affärsidé bygger på att förvärva och förädla lönsamma mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Vi ska som aktiva ägare, långsiktigt, bygga starka positioner inom ett antal branschspecifika områden, nischer.

Vi har ett genuint intresse i att utveckla företag. Vi är starkt engagerade i våra dotterbolag – inte minst i att förfina deras affärsidéer och därigenom finna nya affärsmöjligheter. Vi försöker hitta nya kompletterande kundsegment, ständigt förbättra vårt erbjudande och utveckla vår försäljning. Vi kombinerar det lilla företagets korta beslutsvägar, personlighet, flexibilitet och entreprenörskap med det stora företagets resurser.