201210181350559338UK2a1N1w201211191353329444Xv4n5d5w2012101813505593349ymwYUWg
Öppenhet Vi är ett transparent och snabbfotat bolag med korta beslutsvägar. Genom att vara öppna och lyhörda mot varandra inom industrigruppen drivs vi tillsammans mot våra gemensamma mål.
Engagemang Vi är aktiva ägare som förvaltar och förädlar våra verksamheter. Dotterbolagens framgångar avgörs genom affärsdrivande ledarskap och lokal marknadsnärvaro.
Långsiktighet Vi är långsiktiga ägare som tar ansvar för våra förvärv. Alla våra dotterbolag är i grunden gedigna familjeföretag, med decennier av kunskap bakom sig. Det skapar en trygghet både för oss och för de bolag som väljer att ingå i Söderbergföretagen.

Välkommen till Söderbergföretagen

Söderbergsföretagen är en industrikoncern som förvaltar små och medelstora industriföretag verksamma på den nordiska marknaden.

Koncernens sammanlagda omsättning är 605 MSEK och antal anställda är 330.

Så vill vi växa

Vi står fast förankrade på den nordiska marknaden, men vi vill gärna växa 
- både organiskt och genom strategiska förvärv.

Vi söker därför aktivt nya företag som är redo att ta nästa steg i sin utveckling.
Så vill vi växa »

Senaste nytt

2015-05-04
Lars Åke Rydh ny styrelseledamot för Söderbergföretagen

2014-12-12
Mattias Sonnenfeld - Ny VD och koncernchef för Söderbergföretagen.

Läs mer »